دوستانی که تابحال با من همسفر بوده اند، اکثراً از آهنگ عذر خواه (خواننده رشتی) که گوش می دم خوششان می ياد. من هم بخاطر احترام به سليقه اين عزيزان متن آهنگ را در اينجا قرار داده تا شايد علاقه مند ديگری هم باشد.

امروز آفتاب ننمه از کو طرف بیرون بامو که گومه کودی تی رایه

بو خدا حیرانمه که پس از دو سال الان بیدمه تی روی مایه

 وا وا وا چی عجب یاد فقیران بو کودی وا وا وا بامویی می لب خندان بو کودی

بوشوی تو جی می ور ندیی مره خبر 

کور من تی دوری وستی دیوانه بوستم

تی عشق جه تو دنیا افسانه بوستم

وا وا وا چی عجب یاد فقیران بو کودی وا وا وا بامویی می لب خندان بو کودی

دیل تی وستی نالان بو چوم تی وستی گریان بو

غم همش می میهمان بو یار تیشین سیر از جان بو

وا وا وا چی عجب یاد فقیران بو کودی وا وا وا بامویی می لب خندان بو کودی

 

نوشته شده توسط سعید در ساعت 15:22 | لینک  |